Capaciteitsbepaling

Opleidingsvorm 3: max. 86 leerlingen

Per pedagogische eenheid:

observatiejaar: max. 14

1ste jaar opleidingsfase : max. 14 leerlingen

2de jaar opleidingsfase: max. 14 leerlingen

1ste jaar kwalificatiefase: max. 14 leerlingen

2de jaar kwalificatiefase: max. 14 leerlingen

integratiefase/ alternerende beroepsopleiding: max. 10 leerlingen


ATTEST BUITENGEWOON ONDERWIJS

Een verwijzingsattest voor type1 OV1 basisaanbod, of type 9 OV3 opgemaakt door het CLB, is een vereist document.

SCHOOLREGLEMENT

Ondertekenen en goedkeuren van het schoolreglement is vereist om te worden toegelaten als leerling op de school.

Inschrijving:

Vrije inschrijvingen kunnen  vanaf 25 maart elke schooldag op afspraak tussen 9.00u en 16.00u

Broers en zussen van lln. reeds ingeschreven in de school kunnen zich inschrijven.

 

In de vakantie van 1 juli tot en met 7 juli  en vanaf 19 augustus tot 31 augustus:

 

  • van 09.00u tot 12.00u en van 14.00u tot 16.00u
  • op woensdag enkel van 9.00u tot 12.00u