Aanbod

Modernisering secundair onderwijs BuSO OV3

Op 1 september 2020 start de modernisering van het BuSO OV3.

 

In het observatiejaar (OBS) maken de leerlingen kennis met de vakken Basis haarverzorging en Basis logistiek onderhoud. 

Na het eerste jaar kiezen de leerlingen voor een opleiding binnen het domein maatschappij en welzijn:

Basis haarverzorging of

Basis logistiek onderhoud.  

 

In de kwalificatie- en integratiefase (ABO) biedt De Nieuwe Poort vier opleidingen aan:

Medewerker kapper,

Logistiek assistent in de zorg,

Huishoudhulp zorg en

Schoonmaker.

Bij ons kunnen leerlingen terecht voor een praktijkgerichte opleiding.

Ze doorlopen eerst een observatiejaar waarin alle basisvaardigheden aangeboden worden.

Daarna kunnen ze kiezen in de opleidingsfase tussen ...

 

Basis logistiek onderhoud (foto's)

Basis haarzorg (foto's)

 

Deze opleidingen duren minimum 4 jaar.

Hierbij kan u de onderstaande lessentabellen raadplegen:

Om de praktijk nog meer aan bod te doen komen, worden in het 4de  jaar 3 weken en 5de jaar 6 weken stages ingericht.

Op het einde van het 5de jaar ontvangen de leerlingen een kwalificatiegetuigschrift of attest.

 

Alle opleidingen zijn toegankelijk voor leerlingen met ASS (autismespectrumstoornis). 

 

Algemene en Sociale Vorming

Naast het oefenen van cognitieve vaardigheden en technieken is het ontwikkelen van sociale vaardigheden en attitudes heel belangrijk .

Algemene en sociale vakken bestaan uit taal, rekenen, ICT, maatschappelijke vorming, sociale-emotionele educatie,  muzische vorming,  lichamelijke opvoeding en zwemmen.

In het derde, vierde en vijfde jaar wordt dit GASV of geïntegreerde ASV waarin taal, rekenen en maatschappelijke vorming één pakket vormen: leven, wonen, werken, vrije tijd...

Aandacht voor buitenschoolse activiteiten.

Na het 5de jaar wordt een alternerende beroepsopleiding voorzien.

Dit duurt 1 schooljaar waarvan 90 dagen werkervaring in een regulier bedrijf inbegrepen is.

Na de initiële opleiding volgen de jongeren een één-jarige alternerende opleiding, deels op school (2 dagen), deels op de werkvloer (3 dagen). Beide componenten zijn op elkaar afgestemd en vormen samen een kwaliteitsvolle en krachtige leeromgeving waarin de jongere de vereiste competenties voor vakmanschap kan verwerven. Op die wijze wil men de tewerkstellingskansen van de jongeren bevorderen. Dit ABO-project wordt gerealiseerd met de steun van het Europees Sociaal Fonds. 

 

 

We voorzien ook ...

 

• Kleine klassen:

We plaatsen de leerlingen in kleine klassen voor een betere begeleiding en ondersteuning

 

• Klassenraden:

Frequentie: wekelijks op maandagvoormiddag tot 10.10 uur

Aanwezigen: 

Directie, orthopedagoge , C.L.B.-medewerker, de betrokken leerkrachten en therapeuten, eventueel de orthopedagoog of een opvoeder van het internaat/semi-internaat.

Doel: individuele handelingsplanning, opvolging en evaluatie van de leerlingen.

 

• Extra begeleiding

Leerlingen met speciale noden worden extra begeleid door een orthopedagoge, logopedist of kinesist, mentor.