Handige links
Vrijetijdsbesteding in West-Vlaanderen

INLEIDING:

Er is geen enkel autismespecifiek vrijetijdsaanbod dat voor alle jongeren met autisme geschikt is. 

Vrijetijdsbesteding wordt best zo breed mogelijk en op maat van een jongere bekeken.Hoe concreter er gekeken, gedacht en gezocht wordt naar mogelijkheden, hoe meer kans dat er iets gevonden wordt op maat. Dit vergt heel wat zoekwerk, creatief denken, tijd en energie.

Er is eigenlijk geen enkele hobby, vrijetijdsbesteding, sport of er zijn ook wel mensen met autisme te vinden. Los van een meer autismespecifiek of beperkingsspecifiek aanbod screenen kan dus erg inspirerend zijn. De sociale kaart is handig om een gedetailleerd overzicht te krijgen van mogelijkheden, organisaties in de regio. Culturele organisaties (theatergroepen, een koor, een volkdansgroep, verzamelkring, academie voor woord en muziek,...), jeugdwerk (jeugdhuizen, jeugdbewegingen, speelpleinwerkingen, jeugdateliers,...), sport, aanbod volwassenenonderwijs (cursus naad/fotografie/koken,...), kampen,...zoveel dat de moeite waard is om te verkennen.

Binnen het beperkingsspecifiek aanbod zijn er initiatieven die haalbaar zijn voor mensen met autisme of waarbinnen zich na verloop van tijd een autismespecifieker aanbod ontwikkelt. Het echt autismespecifieke aanbod is het minst vertegenwoordigd.

In de zoektocht naar geschikte vrijetijdsbesteding in West-Vlaanderen kan onderstaande, actuele lijst een grote hulp zijn. De organisaties voorzien in autismevriendelijke vrijetijdsbesteding.

 

Algemeen

www.desocialekaart.be

www.vaph.be

 

Netwerk van West-Vlaamse vrijetijdsorganisaties
www.mijnkindopkamp.be

  

Jeugdbewegingen

www.scoutsengidsenvlaanderen.be/kijk-op-scouting/takwerking/akabe

Jeugdbond voor natuur en milieu

 

Speelpleinwerking

De Speelschommel 

 

 Vrijetijdsorganisaties en inclusieve vakanties

Kazou/Jomba 

Hannibal

Recreas

Joetz 

Onafhankelijk ziekenfonds

 

Vrijetijdsorganisaties uitsluitend voor personen met ASS

DOEPA

JONASS

jASSper (lagere school)

Autisme Centraal (brugactiviteiten voor mensen met autisme)

PAS(S) w

Vzw Dynamiek 

De Kade

 

Sport voor personen met een beperking

G-Sport West-Vlaanderen 

Recreas

 

Vrijetijdszorg en -diensten voor personen met een beperking

KVG

De Stroom

Vrijetijdsondersteuningscentrum Opstap

Oranje

Werkgroep Vorming en Aktie

Dyade

www.inclusie.be

Pas Partoe

Ondersteboven (Anzegem) 

Tandem West (Koksijde) 

Arktos

 

Cultuur en muziek

Rock voor Specials 

Muzikale jongerengroep Klimdraad 

Muziekfestival

 

 

Spel-o-theken

Vlaamse spelotheken