BuSO De Rozenkrans wint Mural-wedstrijd Broederlijk Delen.

Guatemalteekse kunstenaar huldigt   kunstwerk in en maakt replica in thuisland.

Oostduinkerke, 18 maart 2019 – Kleurrijk verzet tegen de vernietiging van de natuur: de oproep van de Guatemalteekse kunstenaar Guillermo Santillana, is in BuSO De Rozenkrans niet in dovemansoren gevallen. De leerlingen maakten samen een kunstwerk dat straks zijn replica krijgt in Guatemala.

De inhuldiging van het kunstwerk vindt plaats op vrijdag 22 maart om 13.30 uur in Oostduinkerke.

Hoopvol kunstwerk

Het ontwerp van BuSO De Rozenkrans is een echt groepswerk: “Onder leiding van enkele bezielde leerkrachten sloegen leerlingen uit Opleidingsvormen 1 en 2 de handen in elkaar. Sommige leerlingen werkten rechtstreeks op het kunstwerk, anderen maakten een tekening in de klas. Hieruit werden dan tekeningen geselecteerd om dan over te nemen op het kunstwerk. Het kunstwerk krijgt straks een mooi plaatsje in onze school”, aldus fiere directeur Lieven Beheydt.


In het kader van de Broederlijk Delen campagne daagde Guillermo Santillana, een geëngageerd visueel kunstenaar uit Guatemala, de West-Vlaamse scholen uit om op een positieve en creatieve manier te protesteren tegen de vernieling van de natuur.   

In ons kunstwerk hebben we drie belangrijke elementen: de wereld, een machteloos maar moedig meisje en hoop”, vertelt leerkracht Elisabeth Hagymasi. “Overal om ons heen zien we vervuiling en vernieling van de natuur, en dit op alle plaatsen in de wereld. Het meisje staat symbool voor onschuldige, kwetsbare mensen die lijden onder de vernieling van de natuur. Mensen met veel rijkdom, grootgrondbezitters willen steeds meer en houden hierbij geen rekening met de gevolgen voor natuur en mensen. Toch blijft het meisje de aarde moedig op haar hoofd dragen, we geven niet op, we geloven nog steeds in een betere toekomst! Op de gele achtergrond zien we het mooie uit de natuur, we zien ook mensen die zich bekommeren om hun medemens en zich inzetten om de vernieling van de natuur tegen te gaan (fietsen, windmolens, lokale groenten en fruit,..). Er is nog veel werk aan de winkel maar we geven de hoop niet op. Samen zijn we sterk, het meisje staat er niet alleen voor.”

 

 

Murales
Murales of muurschilderingen zijn als kunstvorm erg populair in Latijns-Amerika. Ze worden gezien als een uniek middel om een boodschap tot bij een breed publiek te brengen en worden gewoonlijk officieel ingehuldigd.
 “Kunst is een belangrijk instrument om mensen te bereiken en te sensibiliseren. Ik wil muurtekeningen en poppentheater inzetten om een dialoog op gang te brengen over thema’s die onze beide landen aangaan”, aldus de kunstenaar.

De inzendingen voor de Mural-wedstrijd van Broederlijk Delen werden onderverdeeld naar leeftijd in drie categorieën. Guillermo koos per categorie één winnaar en trakteert de school op een feestelijk bezoek . Als kers op de taart maakt hij van de winnende inzendingen, telkens kunstwerken met een minimale afmeting van 1m x 2m, een replica in Guatemala. Een blijvend symbool van solidariteit tussen Guatemala en België.


Holy Guacamole

De jaarlijkse vastencampagne van Broederlijk Delen is een moment van ontmoeting tussen het Zuiden en Vlaanderen. In het kader van de campagne 2019 “Holy Guacamole” zijn zes Guatemalteekse medewerkers van partnerorganisaties, veldwerkers en kunstenaars te gast in West-Vlaanderen. Tijdens hun verblijf in Vlaanderen nemen ze de tijd om zich in te leven in onze cultuur, maar ook om op tal van plaatsen te getuigen over hun werk en leven in Guatemala.

www.broederlijkdelen.be