aanmelden

De Nieuwe Poort BuSO

Potterstraat 8-10
8620 Nieuwpoort

tel. 058 24 36 86
fax 058 23 84 31
Email: secretariaat@denieuwepoort.be


Geintegreerde autiwerking

Binnen OV3 De Nieuwe Poort streven we naar een "autismevriendelijke" school. Dit houdt in dat we over de juiste expertise beschikken om ons aanbod op dusdanige wijze te organiseren, dat het optimale leer- en ontwikkelingskansen biedt voor jongeren met ASS.
We kiezen daarom bewust voor een geïntegreerde auti-werking omdat we ervan overtuigd zijn dat deze werking, samen met de zorg op maat van elke leerling, hiertoe de beste garantie biedt. Ons uiteindelijk doel is en blijft om onze leerlingen in de huidige maatschappij te integreren. Dat betekent dat wij onze leerlingen opleiden tot een zelfstandig leven en een gewone tewerkstelling.

Het geïntegreerd werken wordt ondersteund door individuele coaching van de leerlingen en de leerkrachten. Er is een multidisciplinair auti-kernteam dat maandelijks bijeenkomt en er wordt nauw samengewerkt met het CLB van Oostende. Omdat we van oordeel zijn dat ouders de deskundigen zijn inzake hun kind, vinden we een goede samenwerking met ouders noodzakelijk.

De overgang van lager naar secundair onderwijs is voor alle jongeren - en zeker voor jongeren met ASS – een grote stap.
Gezien de keuze voor een geïntegreerde werking starten alle eerstejaars samen in het observatiejaar. De klastitularis is de spilfiguur. Samen met de leden van de klassenraad, de orthopedagoge en de CLB-medewerker brengt hij/zij de behoeften van elke individuele leerling in kaart, legt de actiepunten en de te volgen strategie vast, volgt dit op en stuurt bij waar nodig.

In het observatiejaar maken de jongeren kennis met de verschillende opleidingen. De Nieuwe Poort biedt de opleidingen ‘kappersmedewerker’ en ‘logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen’ aan. Beide opleidingen zijn toegankelijk voor leerlingen met ASS; zo behouden de leerlingen de vrijheid om een beroep te kiezen.


Vanaf het 2de jaar gaat er specifieke aandacht naar beroepsgerichte vakken. De verschillende basisvaardigheden en technieken in functie van het gekozen beroep worden aangeleerd en intensief geoefend.


In het 4de en 5de jaar wordt heel veel aandacht besteed aan de kennismaking met het werkveld. Voor de opleiding ‘logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen’ zijn er lessen op verplaatsing in een woon- en zorgcentrum, voor de opleiding ‘kappersmedewerker’ is er het
salonwerk en voor alle leerlingen zijn er de stages. We streven naar een autismevriendelijke stageplaats.

Bekijk zeker de PowerPoint indien u meer concrete info wenst omtrent onze geïntegreerde auti-werking of neem contact op met De Nieuwe Poort.
 

 

Klik hier voor de powerpoint rond de geïntegreerde autiwerking in De Nieuwe Poort