aanmelden

De Nieuwe Poort BuSO

Potterstraat 8-10
8620 Nieuwpoort

tel. 058 24 36 86
fax 058 23 84 31
Email: secretariaat@denieuwepoort.be


vrijetijdsbesteding in W-VL

Vrijetijdsbesteding in West-Vlaanderen


INLEIDING:


Er is geen enkel autismespecifiek vrijetijdsaanbod dat voor alle jongeren met autisme geschikt is.
Vrijetijdsbesteding wordt best zo breed mogelijk en op maat van een jongere bekeken.Hoe concreter er gekeken, gedacht en gezocht wordt naar mogelijkheden, hoe meer kans dat er iets gevonden wordt op maat. Dit vergt heel wat zoekwerk, creatief denken, tijd en energie.


Er is eigenlijk geen enkele hobby, vrijetijdsbesteding, sport of er zijn ook wel mensen met autisme te vinden. Los van een meer autismespecifiek of beperkingsspecifiek aanbod screenen kan dus erg inspirerend zijn. De sociale kaart is handig om een gedetailleerd overzicht te krijgen van mogelijkheden, organisaties in de regio. Culturele organisaties (theatergroepen, een koor, een volkdansgroep, verzamelkring, academie voor woord en muziek,...), jeugdwerk (jeugdhuizen, jeugdbewegingen, speelpleinwerkingen, jeugdateliers,...), sport, aanbod volwassenenonderwijs (cursus naad/fotografie/koken,...), kampen,...zoveel dat de moeite waard is om te verkennen.


Binnen het beperkingsspecifiek aanbod zijn er initiatieven die haalbaar zijn voor mensen met autisme of waarbinnen zich na verloop van tijd een autismespecifieker aanbod ontwikkelt. Het echt autismespecifieke aanbod is het minst vertegenwoordigd.


In de zoektocht naar geschikte vrijetijdsbesteding in West-Vlaanderen kan onderstaande, actuele lijst een grote hulp zijn. De organisaties voorzien in autismevriendelijke vrijetijdsbesteding.

Algemeen

De sociale kaart www.desocialekaart.be
VAPH www.vaph.be
Netwerk van West-Vlaamse vrijetijdsorganisaties www.vrijetijdsweb.be
  www.mijnkindopkamp.be

 

Provinciale jeugddiensten

West-Vlaanderen www.west-vlaanderen.be/kwaliteit/Welzijn/jeugd/


 

Jeugdbewegingen

Akabe www.scoutsengidsenvlaanderen.be/kijk-op-scouting/takwerking/akabe
Jeugdbond voor natuur en milieu www.jnm.be

 

Speelpleinwerking

De Speelschommel www.deschommel.be


 Vrijetijdsorganisaties en inclusieve vakanties

Kazou/Jomba www.Kazou.be
Hannibal www.hannibalvakanties.be
Recreas www.recreas.be
Joetz www.joetz.be
Onafhankelijk ziekenfonds www.kriebelsenkuren.be

 

Vrijetijdsorganisaties uitsluitend voor personen met ASS

DOEPA

www.doepa.be

JONASS

www.jonass.be

jASSper (lagere school)

www.bloggen.be/jassper

Autisme Centraal (brugactiviteiten voor mensen met autisme)

www.autismecentraal.be
PAS(S) www.autismevlaanderen.be/pages/werkingsaspect/passgroep
 
Autisme Westhoek www.everyoneweb.be/autismewesthoek
Vzw Dynamiek www.vzwdynamiek.be
De Kade www.de-kade.orgSport voor personen met een beperking

G-Sport West-Vlaanderen www.west-vlaanderen.be/genieten/sport
Recreas www.recreas.be

 

Vrijetijdszorg en -diensten voor personen met een beperking

KVG www.kvg.be
De Stroom www.destroom.be
Vrijetijdsondersteuningscentrum Opstap www.vocopstap.be
Oranje www.oranje.be
Werkgroep Vorming en Aktie www.wvavzw.be
Dyade www.dyadevzw.be
Intro vzw www.inclusie.be
Pas Partoe www.ocsintidesbald.be/PasParToe
Ondersteboven (Anzegem) www.anzegem.be
Tandem West (Koksijde) www.tandemwest.be
Arktos

www.arktos.be


Cultuur en muziek

Rock voor Specials www.rockvoorspecials.be
Muzikale jongerengroep Klimdraad www.klimdraad.be
Muziekfestival

www.festivalaanzee.be

 

Spel-o-theken

Vlaamse spelotheken www.spelotheken.be