aanmelden

De Nieuwe Poort BuSO

Potterstraat 8-10
8620 Nieuwpoort

tel. 058 24 36 86
fax 058 23 84 31
Email: secretariaat@denieuwepoort.be


Algemeen

• De Nieuwe Poort werkt samen met

• Algemene en Sociale Vorming

Naast het oefenen van cognitieve vaardigheden en technieken is het ontwikkelen van sociale vaardigheden en attitudes heel belangrijk .

Algemene en sociale vakken bestaan uit taal, rekenen, Frans, computer, maatschappelijke vorming, leefsleutels, plastische opvoeding en lichamelijke opvoeding.

In het derde, vierde en vijfde jaar wordt dit GASV of geïntegreerde ASV waarin taal, rekenen en maatschappelijke vorming één pakket vormen: leven, wonen, werken, vrije tijd...

Aandacht voor buitenschoolse activiteiten.

Integratie via sport.

• Kleine klassen

We plaatsen de leerlingen in kleine klassen voor een betere begeleiding en ondersteuning

• Klassenraden:

  • Frequentie: wekelijks op maandagvoormiddag tot 10.10 uur
  • Aanwezigen:
    Directie, orthopedagoge , C.L.B.-medewerker, de betrokken leerkrachten en therapeuten, eventueel de orthopedagoog of een opvoeder van het internaat/semi-internaat.
  • Doel: individuele handelingsplanning, opvolging en evaluatie van de leerlingen.

• Extra begeleiding

Leerlingen met speciale noden worden extra begeleid door een orthopedagoge, logopedist of kinesist .