aanmelden

De Nieuwe Poort BuSO

Potterstraat 8-10
8620 Nieuwpoort

tel. 058 24 36 86
fax 058 23 84 31
Email: secretariaat@denieuwepoort.be


Aanbod

Bij ons kunnen leerlingen terecht voor een praktijkgerichte opleiding.

Ze doorlopen eerst een observatiejaar waarin alle basisvaardigheden aangeboden worden.

Daarna kunnen ze kiezen tussen ...

Deze opleidingen duren minimum 5 jaar.

Om de praktijk nog meer aan bod te doen komen, worden in het 4de en 5de leerjaar stages van 2 tot 6 weken ingericht.

Op het einde van het 5de jaar ontvangen de leerlingen een attest of een kwalificatiegetuigschrift.

Na het 5de jaar wordt een alternerende beroepsopleiding voorzien.
Dit duurt 1 schooljaar waarvan 90 dagen werkervaring in een regulier bedrijf inbegrepen is.

Alle opleidingen zijn toegankelijk voor leerlingen met ASS (autismespectrumstoornis).
We beschikken over een extra interne ASS-begeleider en een auti-team (bestaande uit auti-coördinator, orthopedagoog, leerkrachten ASV-BGV, logopedisten/kinesisten en CLB).

Ook biedt De Nieuwe Poort GON-begeleiding ( Geïntegreerd Onderwijs ) aan voor jongeren uit het secundair onderwijs met ASS. Voor meer informatie: bekijk onze GON-folder.